Astrid Marie Årdal

Fotograf • Ridelærer • Trener • Kjørelærer

Om meg

Grunnlegger av AM Årdal er Astrid Marie Årdal. Eg er 24 år og kjem frå Sogn og Fjordane, men er i dag busett i Kragerø i Telemark. Gjennom livet har eg alltid hatt to store lidenskapar, hest og foto. Det er også i denne retningen eg har gått utdanningsmessig, først gjennom ridelærarutdanning ved Norsk Hestesenter og seinare fotografutdannelsen ved Bilder Nordic. Målet i enden av vegen er å kunne kombinere desse to fantastiske yrka på best mogeleg måte. Til no har eg sjølv konkurrert opp til MB dressur, 1.10 meter sprang (eksamen 1.30m på Norsk Hestesenter) og i lette klassar i køyring.

Per dags dato er eg tilsett som stallansatt og ridelærar ved Kragerø Ridesenter, og journalist/fotograf i nettportalen www.hest.no.

I mi undervisning har eg stort fokus på rytterens posisjon på hesteryggen, og innvirkninga sitsen har på hesten. Både i undervisninga og i treninga av hestane jobbar eg ut ifrå utdanningsskalaen, der eg først og fremt fokuserer på dei tre første stega (takt, lausgjortheit, kontakt) før vi jobbar oss vidare nedover skalaen med dei meir samlande punkta. For meg er det viktig at både hest og rytter er velbalanserte i arbeidet og at ein kjem til eitt lausgjort restultat.

Utdanning:

  • 2010-2013 Mo og Jølster VGS, Medium og kommunikasjon

  • 2013-2015 Fjordane Folkehøgskule, hest 1. og 2.året

  • 2016 Norsk Hestesenter, Kjørelærer 1

  • 2016 Norsk Rytterforbund, Trener 1

  • 2015-2017 Norsk Hestesenter, Ridelærar trinn 3

  • 2017 Bilder Nordic School of Photography, Grunnstudium fotograf

  • 2018 Høgskolen i Kristiania, Journalistfag (ferdig til jul 2019)

  • Facebook - Grey Circle
  • Instagram - Grey Circle

astridmarie.ardal@gmail.com  // +47 94782549

©2017 Astrid Marie Årdal / AM Årdal