top of page

AM ÅRDAL FOTOGRAFI - PERSONVERNERKLÆRING

Denne personvernerklæringen forteller hvordan AM Årdal Fotografi samler inn og bruker personopplysninger.

PERSONVERN

AM Årdal Fotografi ved Astrid Marie Årdal, som i kontrakten påtar seg oppdrag, er forpliktet til å ivareta deres personvern. Erklæringen inneholder opplysninger du har krav på når det samles inn opplysninger fra nettstedet (personopplysningsloven § 19) og generell informasjon om hvordan vi behandler personopplysninger (personopplysningsloven § 18 1. ledd)

Personopplysninger er opplysninger som kan kobles til dere som enkeltpersoner. Det kan være navn og andre kontaktopplysninger, bestillings- og betalingsopplysninger og fotografier.

FORMÅL

AM Årdal Fotografi behandler opplysninger om Oppdragsgiveren for å oppfylle kontrakten om fotografering, for å kunne tilby bildene ved bestilling på et senere tidspunkt, samt for markedsføring av egen virksomhet. 

GRUNNLAG FOR BEHANDLING AV PERSONOPPLYSNINGER

Deres personopplysninger behandles for å oppfylle våre forpliktelser etter kontrakten, jfr. personvernforordningen art. 6 nr. 1 b), samt for å tilby bildene på et senere tidspunkt og for markedsføring av egen virksomhet, jfr. personvernforordningen art. 6 nr. 1 a).

HVORDAN BRUKES PERSONOPPLYSNINGENE

Ordinære kontaktopplysninger mv. brukes av AM Årdal Fotografi kun for å oppfylle kontrakten og tilby bildene på et senere bestillingstidspunkt. Fotografier benyttes i tillegg til markedsføring av virksomheten, og vil i en del tilfeller bli lagt ut på nettsider og sosiale medier, tilgjengelig for allmennheten. Personopplysninger vil utover dette ikke bli delt med andre.

Opplysninger registreres i et online CRM-system (Studio Ninja) lokalisert utenfor EU/EØS. Informasjon og opplysninger oppbevares og lagret fra det er mottatt av AM Årdal Fotografi og inntil kunde ber om at det slettes. Opplysninger registreres også inn i regnskapssystem hos www.fiken.no og videresendes til integrerte inkassoselskap (Svea og Kravia) om nødvendig. 

Bilder arkiveres på eksterne harddisker på AM Årdal Fotografi sitt kontor, samt i skylagring.

DERES RETTIGHETER

Dere har rett til å be om innsyn i, og korrigering eller sletting av personopplysninger, eller begrensning av behandlingen, til å protestere mot behandlingen, samt rett til dataportabilitet. Dere har rett til når som helt å trekke tilbake samtykke til behandlingen uten at det påvirker lovligheten av en behandling basert på et samtykke før samtykket trekkes tilbake. Dere har også rett til å klage til Datatilsynet.

 

Henvendelser kan rettes til AM Årdal Fotografi på e-post: astridmarie.ardal@gmail.com.

bottom of page